Infofiche standhouders

U bent hier

Praktisch

Locatie

De locatie van de beurs is de Europahal gelegen te Gen. Maczekplein 5, 8700 Tielt.

Deelnameprijs, inschrijving en catering

 • Deelname kan voor volgende standhouders: Bedrijven (alleen of in samenwerking met een uitzendkantoor), Uitzendkantoren (maximum. 5), Opleidingsinstanties
 • De deelnameprijs werd vastgelegd op 350€ (excl. 21 % BTW) ​voor bedrijven en voor uitzendkantoren die alleen deelnemen. 
 • Indien een bedrijf in samenwerking met een uitzendkantoor deelneemt aan de beurs, dan bedraagt de deelnameprijs 450€ (excl. 21 % BTW).
 • U ontvangt na inschrijving een factuur van SBM. Deze factuur dient 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 • Niet-commerciële partners betalen geen huurprijs voor een stand. 
 • De uiterste inschrijvingsdatum is vastgelegd op 3 november 2017
 • De standhouder dient de standruimte zelf te gebruiken en mag de stand in geen geval geheel noch gedeeltelijk verder verhuren of kosteloos ter beschikking stellen aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.
 • De standhouder dient zelf en op eigen kosten een beursstand te voorzien. De invulling van de standruimte is volledig vrij. Elektriciteit, verlichting en WIFI zijn gratis voorzien. Stad Tielt zorgt voor de nodige tafels en stoelen op uw stand.  Stad Tielt zorgt tevens voor panelen om de standen van elkaar te scheiden, indien gewenst.
 • De catering voor donderdag, vrijdag en zaterdag is inbegrepen in de standhoudersprijs.

Mogelijkheden voor uitzendkantoren

 1. Uitzendkantoren kunnen zelfstandig deelnemen aan aan het educatief programma voor de 16- tot 18-jarigen op vrijdag en de job- en opleidingsbeurs op zaterdag. De actieve demo dient gelinkt te zijn aan de kunststof- en textielsector. 
   
 2. Uitzendkantoren kunnen ook samenwerken en deelnemen met een bedrijf. Het bedrijf en de uitzendkantoren nemen dan deel aan het volledige programma van TechnoTielt. In dat geval wordt er ingeschreven via het inschrijvingsformulier voor bedrijven. 

Logo

Om uw logo te laten opnemen voor de promotie-acties, dient dit digitaal bezorgd te worden in de juiste versies zowel voor drukwerk als voor de website:

 • voor drukwerk (affiche, flyer): .eps  of Cmyk (quadri)
 • voor website:  .png (bij voorkeur), .jpg of .gif.​

Standoppervlakte

Een standaardstand heeft een oppervlakte van 9m² nl. 3m op 3m. De breedte van de stand kan aangepast naargelang het materiaal dat u meebrengt voor de actieve demo's op de stand.

Indien u wilt afwijken van de standaard, gelieve dit mee te delen bij inschrijving. In de mate van het mogelijke wordt hiermee rekening gehouden bij de indeling van de standen. U wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de bevestiging van de gevraagde standruimte.

Opbouw en afbraak stand

 • De opbouw van de beurs gebeurt uitsluitend op woensdag 7 februari 14u tot 18u.
 • Op zaterdag 10 februari dient de stand te worden afgebroken na het beëindigen van de beurs om 13u tot uiterlijk 15u.

Verzekering
 

 • Stad Tielt beschikt over een brandpolis voor de gebouwen en ruimtes waar de beurs doorgaat nl. de Europahal Tielt. De organisator beschikt over een BA-verzekering.
 • De organisator en de Stad Tielt kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van de goederen van de standhouder of goederen van derden die zich voor, tijdens en na de beurs in de door hem gehuurde standruimte bevinden (tenzij in geval van bewezen fouten, die in oorzakelijk verband staan met de geleden en bewezen schade).
 • De standhouder dient, indien hij zulks wenst, zelf in te staan voor de verzekering van de goederen die zich voor, tijdens en na de beurs in de door hem gehuurde standruimte bevinden. In geen geval sluiten de organisator of de Stad Tielt zelf een  afzonderlijke diefstalverzekering af voor de beurs.
 • De organisator doet inspanningen voor het organiseren van een nachtwacht.

 

Annulatie

Bij annulatie van de deelname aan de beurs door de standhouder, zal de standhouder het volledige factuurbedrag (incl. BTW) voor de standruimte verschuldigd zijn.

Geschillenbeslechting
 

Elk geschil dat niet in der minne kan worden opgelost tussen de partijen zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Brugge.

Informatie

Veerle Breemeersch
Syntra West, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge.
Steeds bereikbaar op het nummer 050/40.30.60 of mailen naar veerle.breemeersch@avtwest.be, gsm (Veerle): 0473/74.34.33.