Inschrijvingsformulier bedrijven 2018

U bent hier

Vul onderstaand formulier in om als bedrijf deel te nemen aan TechnoTielt.

Als je inschrijft als bedrijf (al dan niet in samenwerking met een uitzendkantoor) dan neem je deel aan de hele beurs:

  • actieve demo's op de stand op donderdag 08/02 (8u30 tot 14u30)
  • de jobmarkt op donderdag 08/02 (15u tot 17u)
  • actieve demo's op de stand​ op vrijdag 09/02 (8u30 tot 12u)
  • de publieksbeurs op zaterdag 10/02 (10u tot 13u)

Dit telkens met de uitwerking van een actieve demo op de stand.
Deze demo moet toegespitst zijn op de kunststoffen- en textielsector.

 

1. Algemene gegevens

Bedrijfsgegevens
Contactpersoon bedrijf

2. Samenwerking

Gegevens uitzendkantoor
Contactpersoon uitzendkantoor

3. Stand

Een standaardstand heeft een oppervlakte van 9 m² (3mx3m). De breedte van de stand kan aangepast worden naargelang het materiaal dat u als standhouder wenst mee te brengen voor het educatief programma en de doe-opdrachten op uw stand. Stad Tielt zorgt, indien door u gewenst, voor panelen om de standen te scheiden. Gelieve hieronder uw keuze op te geven:

Op basis van de wensen van de standhouders en het materiaal dat deze wensen mee te brengen alsook de grootte van de zaal nl. Europahal Tielt, zal aan iedere standhouder een oppervlakte worden toegekend.

4. Actieve demo's


Een gedetailleerde omschrijving van de actieve demo en de benodigheden vb. elektriciteit, water, ... moet op deze fiche worden ingevuld, of klik op de volgende link: technotielt.be/actievedemobedrijvenTT18.


Gelieve de info omtrent uw actieve demo eerst  in te vullen, alvorens verder te gaan met uw inschrijving.​

Zo kunnen we het programma verspreiden naar de scholen om in te schrijven.​

5. Jobmarkt

Functies
Op donderdagnamiddag 08/02 organiseert VDAB een gerichte jobdating (15u-17u). Voor de jobdating zal de VDAB de werkzoekenden uit de ruime Tieltse regio uitnodigen op basis van de openstaande vacatures van de deelnemende bedrijven. We vragen aan elk deelnemend bedrijf 4 gezochte profielen. De VDAB legt dan 4 profielen vast die door de meeste bedrijven worden gezocht waarvoor de screening gebeurt.

Contactpersoon jobmarkt
Logo bedrijf
formaat: .eps kleuren: cmyk
formaten: .eps, .png, .gif, .jpg

Logo uitzendkantoor
formaat: .eps kleuren: cmyk
formaten: .eps, .png, .gif, .jpg

7. Catering

Donderdagmiddag:
Donderdagnamiddag - jobmarkt
Vrijdagmiddag:
Zaterdagmiddag:

8. Praktisch

Deelnameprijs
De deelnameprijs voor TechnoTielt bedraagt 350 euro (excl. BTW) voor bedrijven (alleen). Voor bedrijven die in samenwerking met uitzendkantoren deelnemen, bedraagt de deelnameprijs €450 euro.
Facturatie
Annulatie
Bij annulatie van de deelname aan de beurs door de standhouder, zal de standhouder het volledige factuurbedrag (incl. BTW) voor de standruimte verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid
De organisator en de Stad Tielt kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van de goederen van de standhouder of goederen van derden die zich voor, tijdens en na de beurs in de door hem gehuurde standruimte bevinden (tenzij in geval van bewezen fouten, die in oorzakelijk verband staan met de geleden en bewezen schade).