Inschrijvingsformulier uitzendkantoren 2018

U bent hier

Vul onderstaand formulier in om als uitzendkantoor deel te nemen aan TechnoTielt.

Als je inschrijft als uitzendkantoor, dan neem je deel aan:

  • de actieve demo's op de stand op vrijdag 09/02 (8u30 tot 12u)
  • de publieksbeurs op zaterdag 10/02 (10u tot 13u)

Dit telkens met de uitwerking van een actieve demo op de stand.
Deze demo moet toegespitst zijn op de kunststoffen- en textielsector.

Voor deze formule laten we 5 uitzendkantoren toe. De selectie gebeurt op basis van:

  • kwaliteit van de demo
  • de inschrijvingsdatum
OPGELET: Indien je als uitzendkantoor samenwerkt met een bedrijf, gelieve dan via volgend formulier in te schrijven: www.technotielt.be/inschrijvingbedrijfTT18

1. Algemene gegevens

Bedrijfsgegevens/facturatiegegevens
Contactpersoon

2. Stand

Een standaardstand heeft een oppervlakte van 9 m² (3mx3m). De breedte van de stand kan aangepast worden naargelang het materiaal dat u als standhouder wenst mee te brengen voor het educatief programma en de doe-opdrachten op uw stand. Stad Tielt zorgt, indien door u gewenst, voor panelen om de standen te scheiden. Gelieve hieronder uw keuze op te geven:

Op basis van de wensen van de standhouders en het materiaal dat deze wensen mee te brengen alsook de grootte van de zaal nl. Europahal Tielt, zal aan iedere standhouder een oppervlakte worden toegekend.

3. Actieve demo's


Een gedetailleerde omschrijving van de actieve demo en de benodigheden vb. elektriciteit, water, ... moet op deze fiche worden ingevuld, of klik op de volgende link: technotielt.be/actievedemouitzendkantorenTT18.


Gelieve de info omtrent uw actieve demo eerst  in te vullen, alvorens verder te gaan met uw inschrijving.

Zo kunnen we het programma verspreiden naar de scholen om in te schrijven.​

formaat: .eps kleuren: cmyk
formaten: .eps, .png, .gif, .jpg

5. Catering

Vrijdagmiddag:
Zaterdagmiddag:

6. Praktisch

Deelnameprijs
De deelnameprijs voor TechnoTielt bedraagt 350 euro (exl. BTW).
Annulatie
Bij annulatie van de deelname aan de beurs door de standhouder, zal de standhouder het volledige factuurbedrag (incl. BTW) voor de standruimte verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid
De organisator en de Stad Tielt kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van de goederen van de standhouder of goederen van derden die zich voor, tijdens en na de beurs in de door hem gehuurde standruimte bevinden (tenzij in geval van bewezen fouten, die in oorzakelijk verband staan met de geleden en bewezen schade).